Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt cảm xúc của người hát hoặc người nghe. Các yếu tố chính của nó là cao độ (điều chỉnh giai điệu), nhịp điệu (và các khái niệm liên quan của nó: nhịp độ, tốc độ), âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Là âm thanh thanh nhạc hoặc công cụ âm thanh (hoặc cả hai) kết hợp theo cách như vậy để tạo ra vẻ đẹp của hình thức, sự hài hòa và biểu hiện cảm xúc.
Những âm thanh có tính nhạc được xác định bởi 4 thuộc tính : Cao độ, Trường độ, Cường độ và Âm sắc
1. Cao độ: Độ cao thấp của âm thanh phụ thuộc vào tần số dao động của vật thể rung. Tần số dao động càng nhiều thì âm thanh có độ cao càng cao và ngược lại. Đơn vị đo cao độ là Hertz (Hz)Ví dụ, âm thấp nhất của cây đàn piano có tần số 16 Hz, âm cao nhất của nó có tần số 4000 Hz. Giọng nữ thường có âm thanh cao hơn giọng nam. 2. Trường độ: Độ dài ngắn của âm thanh lúc âm thanh bắt đầu được vang lên. Đơn vị đo trường độ là giây (s) 3. Cường độ: Độ to nhỏ của âm thanh. Đơn vị đo cường độ âm thanh là Deciben (viết tắt là db) 4. Âm sắc: Mỗi giọng người, mỗi nhạc cụ phát ra những âm thanh có sắc thái khác nhau. Sự khác nhau về màu sắc âm thanh được tạo ra bởi đường biễu diễn khác nhau của dao động âm thanh.